IGT (Inžineriniai – geologiniai tyrimai)

Atliekame inžinerinius geologinius grunto tyrimus visoms geotechninėms kategorijoms. Nuo individualių namų iki ypatingos paskirties statinių. IGT tyrimo metu sraigtinio gręžimo būdu ištiriame objekto geologinę sandarą ir nustatome gruntų fizikines – mechanines savybes naudojant statinį zondavimą kūginiu penetrometru (CPT). Atlikus lauko tyrimus ir laboratorinius darbus, yra nustatomas sklypo/objekto tinkamumas statybai arba kitokiai ūkinei veiklai. Pateikiama informatyvi ataskaita užsakovui.